Leietaker må selv sørge for forsikring av gjenstandene som oppbevares. For privat-personer vil innboforsikringen som oftest være tilstrekkelig. Det er viktig å benytte en FG-godkjent lås. Lås kan kjøpes av oss og leveres sammen med container. Ta eventuelt kontakt med ditt forsikringsselskap.