Lagercontainerne er ikke isolerte. Gjenstander som er sårbare overfor lave/høye temperaturer bør derfor ikke oppbevares i våre containere. Containerne er utstyrt med enkel ventilasjon, men det vil alltid være en mulighet for at kondens oppstår.     Dette setter også visse begrensninger mht. hva som kan oppbevares hos oss.    Samtidig bør møbler tildekkes og bøker, elektronikk pakkes inn. BL-lagercontainer    tar intet ansvar som følge av skader fra kondens/frost.