Spørsmål & Svar (FAQ)2018-12-13T11:43:17+01:00

Spørsmål & Svar

Hvor raskt kan jeg flytte inn?2018-12-03T12:22:22+01:00

Du kan flytte inn på dagen. Kontakt oss, og vi kan møte deg for visningen og undertegnelse av kontrakt. Du kan benytte lagercontaineren umiddelbart.

Er det noen minimums leieperiode?2018-12-03T12:22:42+01:00

Minimums leieperiode er satt til 1 måned. Dette for å sikre best mulig utnyttelse av containerne, og således lavest mulig priser.

Hva er oppsigelsestiden?2018-12-03T12:23:06+01:00

Vi tilbyr løpende eller tidsbegrensede avtaler. Ved løpende avtaler kan denne sies opp innen 14 dager før utløpet av avtale-tiden.

Hvordan kan leien betales?2018-12-03T12:23:43+01:00

Leien betales på grunnlag av tilsendt faktura.

Er lagercontainerne isolerte?2018-12-03T12:24:23+01:00

Lagercontainerne er ikke isolerte. Gjenstander som er sårbare overfor lave/høye temperaturer bør derfor ikke oppbevares i våre containere. Containerne er utstyrt med enkel ventilasjon, men det vil alltid være en mulighet for at kondens oppstår.     Dette setter også visse begrensninger mht. hva som kan oppbevares hos oss.    Samtidig bør møbler tildekkes og bøker, elektronikk pakkes inn. BL-lagercontainer    tar intet ansvar som følge av skader fra kondens/frost.

Når har jeg tilgang til containeren?2018-12-03T12:24:42+01:00

Containerne er selvbetjente, og tilgjengelige døgnet rundt/365 dager i året.

Hva kan jeg lagre?2018-12-03T12:25:00+01:00

Du kan bokstavelig talt lagre akkurat hva du ønsker. Unntakene er levende dyr og planter, eksplosiver, brannfarlige vesker og propan.

Hva med forsikring?2023-08-15T10:45:16+02:00

Leietaker må selv sørge for forsikring av gjenstandene som oppbevares. For privat-personer vil innboforsikringen som oftest være tilstrekkelig. Det er viktig å benytte en FG-godkjent lås. Lås kan kjøpes av oss og leveres sammen med container. Ta eventuelt kontakt med ditt forsikringsselskap.

Hva er målene på containerne?2023-08-15T10:49:20+02:00

10 fot innvendig mål L – 2831 mm x B – 2344 mm x H – 2376 mm = 16m3
20 »   L – 5898 mm x B – 2344 mm x H – 2376 mm = 33m3

Har du flere spørsmål som du ikke finner her?

Fyll gjerne ut skjemaet – det er helt uforpliktende:

Gå til toppen