Vi tilbyr løpende eller tidsbegrensede avtaler. Ved løpende avtaler kan denne sies opp innen 14 dager før utløpet av avtale-tiden.