Minimums leieperiode er satt til 1 måned. Dette for å sikre best mulig utnyttelse av containerne, og således lavest mulig priser.