Du kan bokstavelig talt lagre akkurat hva du ønsker. Unntakene er levende dyr og planter, eksplosiver, brannfarlige vesker og propan.